User Experience

Изграждане на Вайбър чатбот за кампанията за превенция и гласност за Инсулт и Афазия

Client: 
Association for Stroke and Aphasia
Intro image.

За проекта

Мозъчносъдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят

България не прави изключение – страната ни е на едно от първите места в това отношение. Смъртността от инсулти е 270.1 за мъжете и 265.1 за жените на 100 000 души население. Преживелите инсулт са 28 136 с различна степен на инвалидност, която при 10 % от тях е тежко изразена и изисква допълнителни грижи и помощ от семейството, близките и обществото. От преживелите инсулти 25-50% са с говорно-речеви нарушения /афазия/, като при половината от тях тези инвалидизиращи нарушения остават трайни. Инсултите са втората по честота причина за развитие на деменция, най-честата причина за епилепсия в напреднала възраст и много честа причина за депресия.

Асоциацията за Инсулт и Афазия (АИА) е неправителствена организация, член на Европейския Алианс за Инсулт (SAFE). Главните цели на асоциацията са:

  • Да се осигурят пълноправни възможности за обучение и занимания за оцелелите след инсулт за тяхното физическо, умствено и емоционално развитие.
  • Да се създаде адекватна среда за оцелелите след инсулт и техните семейства, която да обогатява и да прави техния живот пълноценен.
  • Да се изгради и приложи стратегия за превенция и ограмотяване на обществото относно последиците от инсулта чрез промотиране на здравословен начин на живот.

Кампания за 2023

Националната кампания за 2023г. се фокусира върху симптомите и рисковите фактори и насърчи за здравословен начин на живот, намаляващ риска от инсулт. Нашата агенция се включи с изграждането на концепция и дизайн на чатбот във Viber, който да служи като дигитален канал за комуникация на кампанията и асоциацията.

Viber Чатбот

Biber Chatbot Flow
Gallery 01 photo.
Gallery 01 photo.Gallery 01 photo.
Gallery 02 photo.
Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.
Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.

Conclusion & Results

630K

No. of new clients

24.4%

Sales growth

7000

Views on YouTube

3.4pp

Market share increase