User Experience

Редизайн на мобилно приложение за ментално здраве и подкрепа в партньорство с UNICEF

Client: 
Razkazhi Mi
Intro image.

Scope Of Work

Екипът на Разкажи Ми създава силна синергия между психологическа експертиза, технологични и креативни ентусиасти.

Разработвайки иновации в сферата на психичното здраве, Разкажи Ми предоставят сигурно дигитално пространство, където човек ще открие ресурси и подкрепа за менталното здраве и благополучие.

След партньорство с Unicef, екипът се свърза с нас за да се включим в изграждането на иновационна концепция за млади хора (под 18 г.), с която да се разбие табуто около менталното здраве.

UX Дизайн

Нашата агенция се включи с:

  • Рамкиране на новите потребителски персони
  • Провеждане на одит на ползваемост на сегашната уеб платформа и мобилно приложение
  • Провеждане на потребителско проучване с цел изграждане и валидация на обновена информационна архитектура
Първоначални статистики
Потребителска Персона
Навигационна карта и пътеки
Навигационна карта и пътеки

Интерфейс Дизайн и Прототипиране

След като формализирахме и валидирахме обновената информационна архитектура и навигационни пътеки включихме на режим визуален дизайн и създадохме:

  • Дизайн система обвързваща всички фундаментални стилове, компоненти и навигационни и интерактивни модели
  • Дизайн на интерфейси за всички нови навигационни пътеки
  • Прототип с цел финална валидация и комуникация с екипа разработчици
Дизайн Система
Gallery 01 photo.
Gallery 01 photo.Gallery 01 photo.
Gallery 02 photo.
Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.
Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.Gallery 02 photo.

Conclusion & Results

630K

No. of new clients

24.4%

Sales growth

7000

Views on YouTube

3.4pp

Market share increase